Spelen, leren en ontdekken

Groep 3/4                                             Foto's

schooljaar 2017-2018

Ik vertrouw erop dat ik er samen met u als ouders een fijn schooljaar 

van kan maken voor uw kind(eren). 

Groepsbezetting 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is meester Paul in de groep.
Juf Yvet is er op de woensdag om de groep te draaien.

 

Afstudeerder

Op maandag en dinsdag is ook afstudeerder Maartje Elbers  in de groep aanwezig. Zij zal gedurende het hele schooljaar betrokken blijven bij deze groep.

 

Dagritme
Voor zowel groep 3 als groep 4 is er een vast ritme van instructie en verwerking. 

Inloop.
Om tien voor half negen gaan de deuren van de school open en mag u met uw kind naar binnen. Bij de kapstokken hangt uw kind zijn jas aan een haakje. Daarna ruimt uw kind zelf zijn lunch- en fruitspullen op in de betreffende bakken en zet dan zijn tas onder in de bak bij de kapstok. Daarna heeft u tijd om samen werkjes te bekijken of samen een boekje te kijken/lezen. Om half negen wordt van u als ouder verwacht dat u de klas verlaat zodat we kunnen beginnen met de dag.

Verjaardag vieren
Om de verjaardag van uw kind te vieren kunt u een afspraak maken met de leerkracht. U bent als ouder van harte welkom om mee te komen.
We vinden het belangrijk dat kinderen trakteren maar willen u vragen om de traktatie niet te uitgebreid te maken. Het gaat om het delen!
Natuurlijk kunt u een paar foto`s van uw kind maken, filmen vinden wij niet goed.

Taalontwikkeling
Maandag is de meeneem-dag in groep 3-4. Kinderen mogen dan een voorwerp meenemen waarover ze in de vertelkring willen vertellen. Verder krijgen alle kinderen door  het jaar heen een keer de Ik-Doos mee naar huis. Dit is een uitnodiging om op school te vertellen over zichzelf en over thuis. In volgende jaren werken we zo toe naar spreekbeurten en presentaties houden.

 

Weektaak
Na de inloop starten we de ochtend met het werken aan de weektaak. De kinderen van groep 3 en 4 krijgen iedere week een eigen weektaak. Op deze taak staan alle werkjes die de kinderen tijdens het zelfstandig verwerken moeten doen. Onderaan dit blad staan ook de vrije keuze mogelijkheden die er zijn wanneer kinderen klaar zijn. Niet alle weektaken zijn hetzelfde, de leerkrachten maken de inhoud op maat voor het individuele kind.Kring, buiten spelen en instructie:

Lees- en schrijfinstructie groep 3 in de ochtend
Lees- en schrijfinstructie. Onze leesmethode heet Lijn 3 en besteedt naast het aanvankelijk leren lezen ook aandacht aan spelling, woordenschat en wereldoriëntatie.
De schrijfmethode waarmee we werken heet Klinkers en deze sluit haarfijn aan op de leesmethode. De kinderen leren dus alleen maar letters schrijven die ze ook al kunnen lezen.

 

    Rekeninstructie groep 3 in de middag
    We werken met de methode Wereld in Getallen.

    Iedere les start met een gezamenlijk deel en

    daarna verwerken we met materialen en op papier.

 

 

Taal- en schrijfinstructie groep 4 in de ochtend

In groep 4 komen er voor de kinderen nieuwe vakgebieden bij.
We stappen over van het leesonderwijs in groep 3, naar Taal in groep 4. De methode die we daarbij gebruiken is Taal Actief. Tijdens het schrijven blijven we gebruik maken van de methode klinkers  

                                   Doelgericht werken met Snappet
Met zowel spelling als rekenen werken we met Snappet.
Dit is een tablet waarop kinderen de verwerkings-oefeningen maken, automatiseren en daarna ook op hun eigen niveau verder kunnen werken.  Bij de instructies van spelling en rekenen staat één doel centraal. 

Mandjes lezen
Technisch lezen wordt elke dag geoefend met “mandjes lezen”. Met mandjes lezen maken de kinderen kennis met verschillende vormen van boeken; stripboeken, leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en tijdschriften. Het gaat hier vooral om het plezier in het lezen en “meters maken”. Kinderen die wat meer moeite hebben met het lezen werken tijdens het mandjeslezen bij de leerkracht of onderwijsassistent. Ze hebben dan werk op hun leesniveau waarbij ze afwisselend verhaaltjes en woordrijtjes lezen en werkbladen. Later in het jaar gaan ze op dat moment met Estafette werken.

 

Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen doen we met nieuwsbegrip. Dit is een

methode waarbij elke week een les wordt aangeboden die past bij het nieuws van die week. Het is dus altijd actueel en up to date. Ook werken we met een werkboekje voor het begrijpend lezen. Hierin oefenen we de verschillende vraagstellingen die bij het begrijpend lezen aan bod komen. Ook oefenen de kinderen twee keer

per week nieuwsbegrip op de computer

Fruit
We eten fruit rond 10.15uur nadat we buiten hebben gespeeld. Het fruit graag schoongemaakt aan uw kind meegeven. Ook nemen alle kinderen een drinkbeker mee om door de dag heen water te kunnen drinken.

Lunch
De lunchtrommels worden in een krat bij de klas geplaatst. Het drinken wordt geplaatst in een aparte krat en bekers met zuivel kunnen in een koelkast, die zich in elke onderwijsunit bevindt. Wij vragen de ouders het eten in een lunchtrommel mee te geven (vermeld overal duidelijk de naam van het kind). We eten samen aan een opgeruimde tafel. Ieder kind neemt een eigen bord mee wat we iedere dag gebruiken. Kinderen leggen hun brood op het bord. De eerste 15 minuten eten we allemaal stil. Na 15 minuten kunnen de kinderen met schouderstem in hun groepje praten. We proberen ook hier zeker de rust te bewaren omdat dit ook een moment van rust is.

Er is een taakverdeling, iedere dag mogen de hulpjes helpen bij het uitdelen. We wassen van te voren onze handen. We wensen elkaar eet smakelijk. We blijven aan tafel ook tijdens de eetactiviteit.

We eten gezond (boterhammen, fruit, peperkoek, beschuit, melk of water), we eten eerst en drinken pas daarna en evalueren dat drie keer per jaar samen met de kinderen. De kinderen zetten zoveel mogelijk alles zelf klaar en ruimen zelf (zoveel mogelijk) op. Elk kind moet voldoende tijd krijgen om te eten. De leraar let op of er voldoende wordt gegeten en gedronken en waarschuwt ouders indien dit onvoldoende gebeurt. Als kinderen na de afgesproken tijd nog niet klaar zijn met eten, eten ze verder onder toezicht van een leraar. Als kinderen vaker langer eten dan de afgesproken tijd, wordt contact op genomen met ouders om te overleggen hoe hiermee om te gaan. Elk kind doet zijn/haar afval terug in de lunchtrommel zodat ouders thuis kunnen zien wat hun kind gegeten of gedronken heeft. Er wordt geen eten weggegooid.

 

Voor het volledige document zie onze site: Beleidsplan continurooster – andere schooltijden

Gym
Groep 3-4 gymt op dinsdag en woensdag van 09:30 tot 10:15.
We willen u vragen om uw kinderen iedere dinsdag gymspullen mee te geven. Gymschoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen doen, een shirtje wat goed over hun hoofd gaat en een broekje.
Alle kinderen van de onderbouw hebben deze ochtend gymles met leeftijdsgenootjes.  Het zou het fijn zijn als uw kind geen sieraden aan heeft op deze dag of ze makkelijk uit kan doen. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, wilt u dit als ouders dan even bij de leerkracht melden. 
De gymtas gaat op woensdag weer mee naar huis .

Ouderhulp
We gaan verschillende keren met de kinderen op stap, werken een aantal keren in ateliers, willen graag onze school mooi versieren bij de verschillende thema`s en vinden het fijn als er ouders zijn die voor willen lezen of met kinderen willen oefenen met zelfstandig lezen. In het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven via het ouderhulp formulier. Door het jaar heen kunt u zich ook nog aanmelden bij de leerkracht.

Ateliers
Zes keer per jaar werken we in ateliers. We werken dan met alle kinderen van onze unit door elkaar. Wij kiezen creatieve activiteiten uit die leerkrachten en ouders dan in groepjes gaan uitvoeren. Techniek is ook een onderdeel van deze ateliers. We vinden het fijn als er veel ouders mee kunnen helpen, want dan is het mogelijk om kleine groepjes te maken.

Een gesprekje met de leerkracht
Ouders zijn altijd welkom ná schooltijd. Als er iets is, geef het bij ons aan dan praten we erover. Voor schooltijd is er alleen tijd om even kort iets mede te delen. In die tijd kunt u met uw kind nog even in de klas kijken naar gemaakt werk of gewoon even lekker sfeer proeven.

Met deze afspraken en met u als ouders gaan we er een prettig schooljaar van maken voor uw kind. 

Meester Paul

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links