Spelen, leren en ontdekken

Missie en visie

In basisschool Het Speleon willen we kinderen ruimte bieden zich te ontwikkelen in diversiteit, waarbij zij basiskennis en vaardigheden verwerven, die hen ten dienste staan in de maatschappij. We willen dat onze kinderen in samenwerking met respect voor zichzelf en elkaar, bewust zijn van hun eigen rol in de wereld. We willen kinderen helpen zelfstandig te denken en keuzes maken, welke bijdragen aan een positief zelfbeeld.

 

Ontwikkelen in diversiteit

We willen dat kinderen in een rijke leeromgeving in kunnen gaan op de diversiteit van talenten. Tegelijkertijd willen we dat ze in die diversiteit balans voor zichzelf vinden. Sport, creatief vormgeven en expressie hebben een herkenbare plek. Kinderen moeten voortbouwen op de voedingsbodem die leerkrachten leggen om vanuit die diversiteit te ontwikkelen tot een kleurrijke persoon, gesteund door begeleiders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten willen met open hand en open hart kinderen in die diversiteit begeleiden en hier flexibel mee omgaan.

 

Basiskennis en vaardigheden

Kinderen hebben zowel voor de korte, als ook voor de lange termijn basiskennis en vaardigheden nodig om de complexe wereld te kunnen begrijpen en eraan deel te kunnen nemen. We bieden kinderen een kleurrijke, positieve leeromgeving, die uitnodigt tot ontwikkeling, waarbij kinderen zich richten op opbrengsten. We willen bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling, waarbij de diversiteit van talenten aandacht krijgt en dat deze worden gewaardeerd. Kinderen kunnen zich onderscheiden op hun talenten en deze ook inzetten voor anderen.

 

Samenwerken

Door om te gaan met verschillen tussen kinderen, leren kinderen dat die verschillende talenten tot een krachtig geheel kunnen samengaan. Samen ben je meer dan alleen. We willen kinderen leren zichzelf en anderen te versterken door hen samen in een doelgerichte richting te laten werken, waar dat meerwaarde geeft. Kinderen dragen bij aan een gezamenlijk sfeer in de groep, de unit en de school. Hierbij zijn sociale vaardigheden nodig om in te leven bij anderen.

 

Respect

We willen dat kinderen en volwassenen respect ontwikkelen voor zichzelf en de ander en hiernaar ook handelen. Daarbij hoort respect voor de verschillen tussen kinderen en volwassenen, waarbij mogelijkheden en onmogelijkheden van elkaar worden geaccepteerd. Daarbij moet oog zijn voor de eigenheid van ieder individu. Voorbeeldgedrag van de begeleiders kunnen kinderen hierbij sterk ondersteunen.  

 

Bewustwording

We willen dat kinderen zich bewust zijn van hun talenten. Daarnaast willen we dat kinderen, in de wereld waarin zij leven, zich bewust zijn van hun eigen ‘ik’. Samen met anderen de eigen ‘ik’ een plekje kunnen geven in de groepsvorming en die kennis kunnen inzetten voor hun persoonlijkheidsontwikkeling. We streven ernaar kinderen zo optimaal mogelijk zicht te geven op hun eigen leerstijl en de koppeling van leerstijlen bij anderen.

 

Zelfstandig denken

We willen kinderen ondersteunen zodat ze zelfstandig hun mening kunnen bepalen vanuit de essentie van het leven gekoppeld aan onze identiteit. We willen hen een ordening aanbieden, welke structuur biedt, zodat kinderen eigen paden durven bewandelen. We stimuleren kinderen zelfstandig keuzes te maken op basis van hun eigen waarnemingen en hun eigen oordelen, waarbij kinderen leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Hierbij willen we dat kinderen zich kritisch opstellen en een nieuwsgierige basishouding naar hun omgeving ontwikkelen, waarbij we handelen vanuit gezamenlijke waarden. We leren ze gerichte vragen te stellen bij de realiteit van alledag.

Creatief denken en handelen behoren tot de basisvaardigheden, die we onze kinderen mee willen geven.

 

Positief zelfbeeld

We willen dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen met veel zelfwaarde en een hoge mate van doorzettingsvermogen. Humor kan helpen dit beeld te relativeren. We helpen kinderen dat ze tevreden zijn met hun talenten, kennis hebben van hun mogelijkheden en onmogelijkheden en dit ook kunnen inzetten. Waar ben ik goed in, waar heb ik anderen nodig, waar haal ik mijn zelfvertrouwen uit.


Centrale waarden Basisschool Het Speleon

Op Basisschool Het Speleon werken we met alle mensen vanuit een aantal centrale waarden, die we met elkaar belangrijk vinden. Vanuit deze waarden geven wij ons werk vorm en verwachten wij ook dat anderen hun werk vorm geven. Hierin herkennen we onze gezamenlijk basis voor succes en willen kinderen deze waarden in hun ontwikkeling meegeven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

 

         

Plezier

Plezier is een basiswaarde van ontwikkeling. Plezier hebben vertegenwoordigd een goed welbevinden. Het toont dat je geniet van de zaken waar je mee bezig bent. Dit is een belangrijke basis voor optimale ontwikkelkansen.
 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Vanuit je eigen keuzevrijheid binnen bestaande kaders, word je aangesproken op de manier waarop je je uit in woord, gebaar of gedrag. Je bent je bewust van je taken of plichten en voert deze naar behoren uit.


Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van kinderen. Het gevoel je veilig te voelen is voor kinderen belangrijk, b.v. door zich te kunnen hechten aan individuen of zich gehecht te voelen in een groep. Veiligheid wordt vertaald naar je zelfverzekerd voelen, maar ook je geborgen voelen in de ruimte van het schoolgebouw.

Respect

Vanuit het motto "Je mag er zijn!", hebben we respect voor elkaar en verwachten we dit ook omgekeerd terug van de ander. Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat de gebruikers ook ons gebouw en de materialen met zorg en respect behandelen. We geven hierin zelf het goede voorbeeld.

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >

Agenda

di 7 dec
UC More: informatieavond Waldorf Uden
do 9 dec
studiedag, alle kinderen vrij
do 23 dec 17:30
19:00
Kerstviering
vr 24 dec
Kinderen tot 12.00 uur naar school
ma 27 dec
vr 7 jan
Kerstvakantie
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links