Spelen, leren en ontdekken

Verlof aanvragen

 

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Voor bepaalde omstandigheden kan verlof aangevraagd worden. Deze omstandigheden zijn:

  • medische noodzaak
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • verhuizing en kennismakingsbezoek aan nieuwe school
  • 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere culturele achtergrond
  • er is geen vakantie mogelijk in één van de schoolvakanties, omdat de kostwinner dan moet werken
  • in verband met langdurige, ernstige medische en/of sociale problemen
  • een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste accommodatie buiten schoolvakanties
  • gewichtige omstandigheden

Toestemming voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties kan slechts worden gegeven als het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Het verlof mag ten hoogste 10 dagen per schooljaar bedragen en niet tijdens de eerste twee schoolweken. 

Bij een verzoek om extra verlof tot en met 10 dagen is de schooldirecteur verantwoordelijk voor het toekennen of afwijzen. Bij een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. 

Verlofaanvragen kunnen gedaan worden d.m.v. het invullen van onderstaand formulier:

Klik hier voor het verlofformulier

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >

Agenda

di 7 dec
UC More: informatieavond Waldorf Uden
do 9 dec
studiedag, alle kinderen vrij
do 23 dec 17:30
19:00
Kerstviering
vr 24 dec
Kinderen tot 12.00 uur naar school
ma 27 dec
vr 7 jan
Kerstvakantie
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links