Spelen, leren en ontdekken

Groep 1-2b

Informatie schooljaar 2017-2018 

Graag willen wij u informeren over onze groep 1-2 b en over de afspraken die binnen de onderbouwunit gelden. Wij vertrouwen erop dat wij samen met u als ouders, een fijn schooljaar kunnen maken voor uw kind(eren). 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Nathalie voor de groep. Zij werkt al sinds 2001 in de onderbouw van het Speleon. Op woensdag staat juf Kim voor de groep.

Dagritme
Onder het digibord hangen de dagritmekaartjes, met een vinger (knijper) geven we aan hoever we zijn. Dit is de hele dag zichtbaar voor de kinderen.

Inloop en de opstart
Om tien voor half negen gaan de deuren van de school open en mag u met uw kind naar binnen. Bij de kapstokken hangt uw kind zijn jas aan een haakje en zet zijn tas in de bak daaronder. Daarna heeft u tijd om met uw kind werkjes te doen of samen een boekje te kijken/lezen. Om half negen wordt van u als ouder verwacht dat u de klas verlaat zodat we kunnen beginnen.
Elke dag kiezen we 2 hulpjes uit, die kleine taakjes krijgen en de juf mogen helpen om zo hun zelfvertrouwen, redzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. We wensen elkaar goede morgen en zeggen samen het versje van de dagen van de week op, zo kunnen kinderen zien welke dag het is en welke juf er op die dag les geeft.

Verjaardag vieren 
Om de verjaardag van uw kind te vieren kunt u een afspraak maken met de leerkracht. 
U bent als ouder van harte welkom om mee te komen. We vinden het belangrijk dat kinderen gezond trakteren maar willen u vragen om de traktatie niet te uitgebreid te maken. Het gaat om het delen!  
Natuurlijk kunt u een paar foto`s van uw kind maken, filmen wordt niet toegestaan.

Taalontwikkeling 
Door het jaar heen krijgen alle kinderen een keer de Ik-Doos mee naar huis, de Vertelsok en/of Flip de Beer, de logeerbeer. 
Dit zijn allemaal uitnodigingen om op school te vertellen in de kring. Kinderen vertellen over zichzelf en over thuis. In volgende jaren werken we zo toe naar spreekbeurten en presentaties houden. Ook hebben wij diverse hoeken zoals na de herfstvakantie een lettertafel, een leeshoek en aan de vensterbank ontwikkelingsmateriaal t.b.v. de taalontwikkeling.

Kring, buiten spelen en instructie 
We starten de ochtend in de kring of met werken, allemaal in de eigen groep. De kringen bestaan uit  taal of een rekenactiviteit. Natuurlijk proberen we zo onze kinderen zoveel mogelijk hetzelfde aanbod te geven als de kinderen uit de groepen 2 die in de groepen 2/3 zijn geplaatst. Deze reken- of taalinstructie vindt ook s-middags van 13.15- tot 13.30 uur plaats. Alle kinderen van groep 1 en groep 2 spelen samen buiten. Stimuleer uw kind thuis zoveel mogelijk om zelf hun jas aan te doen en dicht te maken. De kinderen van groep 3 hebben in die tijd instructie lezen of rekenen. 

Planbord                                                                                                                                 Via het planbord kiezen kinderen hun werkje , waarbij regelmatig een verplicht werkje hoort. Dit bord geeft uw kind overzicht m.b.v. wisselende activiteitenkaartjes. Als alle kinderen een werkje hebben gekozen of gekregen vindt er een instructie plaats aan een klein groepje kinderen. Dit zijn kinderen die juist een extra instructie nodig hebben (pre- of reteaching). Zowel kinderen die achterblijven als kinderen die uitdaging nodig hebben worden hierin meegenomen.

Weektaak groep 2 
Voor de kinderen van groep 2 werken we ook al met een eenvoudige weektaak. Hierop staan 3 of 4 (na carnaval) verplichte werkjes die zij in die week moeten maken. Ook bespreken we kort hoe de werkjes zijn gemaakt en of er voldoende aan het leerdoel is gewerkt. Dit stimuleert het kritisch kijken naar zichzelf en het werk. Deze weektaak krijgen de kinderen aan het einde van de week mee naar huis, zodat u samen nog eens met uw kind kunt bekijken wat hij/zij de afgelopen week allemaal gedaan heeft op school. 

Fruit 
We eten fruit rond 10.00uur. Het fruit graag schoongemaakt en eventueel in stukjes in een bakje voorzien van naam aan uw kind meegeven. 

Lunch 
De lunchtrommels worden in een krat bij de klas geplaatst. Het drinken wordt ook geplaatst in bakken en de zuivel gaat in de koelkast, die zich in elke onderwijsunit bevindt. Wij vragen de ouders het eten in een lunchtrommel mee te geven (vermeld overal duidelijk de naam van het kind).  

Voor we gaan eten wassen we onze handen.  We dekken de tafels met het eigen bordje zodat we zoveel mogelijk een huiselijke situatie creëren. We wensen elkaar smakelijk eten en we blijven aan tafel ook tijdens de eetactiviteit.  De eerste 15 minuten zijn we stil en eten rustig onze broodtrommel leeg.
We eten gezond (boterhammen, fruit, peperkoek, beschuit, melk of water), we eten eerst en drinken pas daarna en evalueren dat drie keer per jaar samen met de kinderen.  De kinderen zetten zoveel mogelijk alles zelf klaar en ruimen zelf (zoveel mogelijk) op.  

Elk kind moet voldoende tijd krijgen om te eten. De leraar let op of er voldoende wordt gegeten en gedronken en waarschuwt ouders indien dit onvoldoende gebeurt. Als kinderen na de afgesproken tijd nog niet klaar zijn met eten, eten ze verder onder toezicht van een leraar. Als kinderen vaker langer eten dan de afgesproken tijd, wordt contact op genomen met ouders om te overleggen hoe hiermee om te gaan. 

Elk kind doet zijn/haar afval terug in de lunchtrommel zodat ouders thuis kunnen zien wat hun kind gegeten of gedronken heeft. Er wordt geen eten weggegooid.  Voor het volledige document zie onze site: Beleidsplan continurooster – andere schooltijden 

Kinderen mogen tussendoor in de klas water drinken met hun zelf meegebrachte beker.

Toiletbezoek                                                                                                                   Kinderen mogen ten alle tijd gebruik maken van het meisjes/jongenstoilet. Voordat we buiten gaan spelen nodigen we de kinderen uit om nog even naar de WC te gaan. Wij gaan ervan uit dat u dit thuis ook doet voordat uw kind naar school komt. Probeer uw kleuter toch vooral om zelfstandig alle handelingen die bij een goede toilethygiëne horen aan te leren.

Gym

We willen u vragen om uw kinderen iedere woensdag gymspullen mee te geven. Gymschoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen doen, een shirtje wat goed over hun hoofd gaat en een broekje. 
Alle kinderen van de onderbouw hebben deze ochtend gymles met leeftijdsgenootjes. We gymmen met de eigen klas in het speellokaal. Het zou fijn zijn als uw kind geen sieraden aan heeft op deze dag of ze makkelijk uit kan doen. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, wilt u dit als ouders dan even bij de leerkracht melden. De gymtas gaat diezelfde dag ook weer mee naar huis omdat de kapstokken anders overvol en onoverzichtelijk worden voor onze kinderen.

Ziek melden en verlof aanvragen                                                                                  Wanneer uw kind ziek is dient u dit te melden voor 8.30 uur. Wanneer u verlof wilt aanvragen voor speciale gelegenheden of vakanties dient u dit tijdig te doen bij de directeur. 

Ouderhulp 
We gaan verschillende keren met de kinderen op stap, werken een aantal keren in ateliers, willen graag onze school mooi versieren bij de verschillende thema`s en vinden het fijn als er ouders zijn die voor willen lezen of met kinderen willen oefenen met zelfstandig lezen. In het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven via het ouderhulp formulier. Door het jaar heen kunt u zich ook nog aanmelden bij de leerkracht. 

Ateliers 
Zes keer per jaar werken we in ateliers. We werken dan met alle kinderen van onze unit door elkaar. Wij kiezen creatieve activiteiten uit die leerkrachten en ouders dan in groepjes gaan uitvoeren. Techniek is ook een onderdeel van deze ateliers. We vinden het fijn als er veel ouders mee kunnen helpen, want dan is het mogelijk om kleine groepjes te maken.  


Een gesprekje met de leerkracht 

Ouders zijn altijd welkom ná schooltijd. Als er iets is, geef het bij ons aan dan praten we er over. Voor schooltijd is er alleen tijd om even kort iets mede te delen. In die tijd kunt u met uw kind nog even in de klas kijken naar gemaakt werk of gewoon even lekker sfeer proeven. 

Er bestaat ook voor een ouder de mogelijkheid in de loop van het schooljaar één keer een dagdeel mee te kijken/helpen in onze klas. Wij hebben hiervoor een intekenlijst in het klaslokaal hangen.

Op deze manier maken we er samen een leuk schooljaar van!
Juffrouw Nathalie


Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
08 juli -  Zomervakantie
23 juli -  Juf Carmi jarig
17 augustus -  Juf Nathalie jarig
12 november -  Juf Fenna jarig
25 november -  Meneer Mark jarig
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links