Spelen, leren en ontdekken

Groep 5/6

Documenten       Fotopagina

Hallo en welkom op de klassenpagina van onze groep!

Informatie groep 5/6 schooljaar 2017-2018

Deze groep 5/6 wordt begeleid door juffrouw Lisette en juffrouw Esther.

We vertrouwen erop dat we samen met de kinderen en u als ouders er een fijn schooljaar van kunnen maken. Op maandag en dinsdag en de helft van de woensdagen is juf Lisette Mikkers in de groep aanwezig. Op de andere helft van de woensdagen en donderdag en vrijdag is juf Esther van Ras in de groep aanwezig.

Op dinsdag en vrijdag gymmen we met de kinderen. Wilt u eraan denken uw kind op deze dagen gymspullen mee te geven? Denk ook aan goed passende schoenen. Ook zou het fijn zijn als uw kind geen sieraden op deze dag draagt of deze makkelijk zelf uit kan doen. Zo blijft gymmen veilig voor uw kind. Wanneer uw kind niet mee kan gymmen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.

 

We eten in of na de ochtendpauze samen fruit (geen koekjes). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen we samen in de klas. Alle kinderen mogen dan een beker met een zuivelproduct of sap mee naar school nemen. Deze bekers worden tot de lunch in de koelkast bewaard. Verder mogen alle kinderen een broodvariant meenemen en eventueel nog een stuk peperkoek of rijstwafel. 

 

De kinderen nemen geen eigen schrijfspullen mee naar school. De school zorgt voor potloden, pen, liniaal, gum, stiften, schaar, plak en puntenslijper. Alleen een etui en één marker is wenselijk. Als er spullen moedwillig kapot gemaakt worden, zal er een vergoeding voor een nieuw exemplaar gevraagd worden.


Bij de vakgebieden Spelling (methode Taal Actief), Rekenen (methode Wereld in getallen) en Begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip) werken we met drie verschillende niveaus. Het basisniveau, voor kinderen die wat meer in huis hebben het talent-niveau. Voor kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben het intensief niveau.

 

We werken op school met Snappet. Elk kind heeft een tablet waarop ze met dit programma de verwerkingsoefeningen maken, automatiseren en daarna ook op hun eigen niveau verder kunnen werken.

We verwerken de vakken Rekenen, Spelling en Woordenschat op deze manier. Uitleg Snappet:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tafFZP0ghj0

Technisch lezen wordt elke dag geoefend tijdens Mandjeslezen. Het gaat hier vooral om het plezier in het lezen en ‘meters maken’. Kinderen die wat meer moeite hebben met het lezen, werken dan onder begeleiding van de leerkracht met Estafette. Dat is lezen op eigen niveau waarbij ze afwisselend verhaaltjes of woordrijtjes lezen en werkbladen maken.

Voor Begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. Dit is een methode waarbij elke week een les wordt aangeboden die past bij het nieuws van die week. Het is dus altijd actueel en up-to-date.

Voor het vakgebied Studievaardigheden gebruiken we de methode Blits.


Natuur/techniek (Natuniek), Geschiedenis (Speurtocht) en Aardrijkskunde (De Blauwe Planeet) zijn vakgebieden die voorafgaand aan de toets thuis nog een keer extra geoefend worden. Wanneer kinderen in de klas goed opletten en luisteren is het voldoende wanneer ze de stof enkele malen doorlezen. Kinderen krijgen

ruim voor de toets een samenvatting mee naar huis. Hulp van ouders bij dit ‘huiswerk’ is dan wel fijn.

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met een weektaak. Hierop staat verplicht werk en keuzewerk. De weektaak krijgen de kinderen aan het einde van de week mee naar huis, zodat u samen nog eens met uw kind kunt bekijken wat hij/zij de afgelopen week allemaal gedaan heeft op school.

Alle kinderen hebben twee kaartjes: een vragenkaartje en een rood/groen-kaartje.
Het vragenkaartje wordt gebruikt om aan de leerkracht aan te geven dat kinderen een vraag hebben. Het andere kaartje heeft twee zijdes. De rode zijde duidt aan dat een kind niet gestoord wil worden door een klasgenoot. De groene zijde geeft aan een kind bereid is om samen te werken of een ander wil helpen.

De beertjes Meichenbaum zijn zichtbaar in de klas om de taakaanpak te verduidelijken. De kaartjes ondersteunen de kinderen in na te denken over wat ze nodig hebben voor een taak, of ze klaar zijn en wat ze

daarna kunnen gaan doen.

In groep 5/6 geven alle kinderen een spreekbeurt. Dit mag met ondersteuning van een Powerpoint of Prezi, maar dat is niet verplicht! Kinderen uit groep 5 verzorgen daarnaast ook nog één boekbespreking.

Kinderen uit groep 6 verzorgen één keer per jaar een actualiteitenkring. Daarbij worden twee krantenartikelen besproken.

Tien keer per jaar werken we in ateliers. We werken dan met alle kinderen van groep 4, 5 en 5/6 door elkaar. Kleine groepjes kinderen kiezen dan een activiteit uit die door leerkrachten en ouders begeleid worden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: koken, breien, knutselen, bezoek aan de kinderboerderij, drama, dans en techniek. We vinden het fijn als er veel ouders, opa’s en oma’s  mee kunnen helpen, want dan is het mogelijk om de groepjes klein te houden.


Wat kunt u thuis met uw kind nog doen?
• Tafeltjes oefenen en herhalen

• Klok kijken – digitaal en analoog
• Stimuleren om te lezen
• Proefwerken even mee doornemen
• Ondersteuning bij de voorbereiding van de spreekbeurt, boekbespreking en actualiteitenkring.

Sinterklaas is in onze klas nog erg welkom. Wij volgen het Sinterklaasjournaal. Op de feestdag brengt groep 5 een bezoek aan de Goed Heiligman en groep 6 maakt een surprise.

 
Ouders zijn altijd welkom na schooltijd. Als er iets is, kom gerust even binnen om het te bespreken. Tijdens de inloop, ’s ochtends tussen 8.20u en 8.30u, is er alleen tijd om kort iets mede te delen. In die tijd kunt u met uw kind nog even in de klas kijken naar gemaakt werk of gewoon even sfeer proeven.

 

 

 

 

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links