Spelen, leren en ontdekken

Groep 4

Nieuws                 Documenten           Fotopagina

Hallo en welkom op de klassenpagina van onze groep!

Deze groep 4 wordt begeleid door meneer Maarten en juffrouw Miranda.

Graag geven wij u wat informatie over groep 4.

Op maandag en dinsdag is meneer Maarten in de groep aanwezig Op woensdag is de ene week meneer Maarten en de andere week juffrouw Miranda in de groep. Op donderdag en vrijdag is juffrouw Miranda er altijd. Op maandag en dinsdag wordt de groep ondersteund door Wendy Brugmans.

Op woensdag en vrijdag is de gymles. Denk aan de gymkleding.

We eten na de ochtendpauze samen fruit (geen koekjes). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen we samen in de klas. Alle kinderen mogen dan een beker met een zuivelproduct of sap mee naar school nemen. Deze bekers worden tot de lunch in de koelkast bewaard. Verder mogen alle kinderen een broodvariant mee naar nemen en evt. nog een stuk peperkoek.

De kinderen nemen geen eigen schrijfspullen mee naar school. De school zorgt voor potloden, pen, liniaal, gum, potloden, schaar, plak en puntenslijper. Alleen een etui en één marker is wenselijk. Als er spullen moedwillig kapot gemaakt worden, zal er een vergoeding voor een nieuw exemplaar gevraagd worden.

In groep 4 komen er voor de kinderen nieuwe vakgebieden bij. We stappen over van het leesonderwijs in groep 3, naar de taalmethode Taal Actief. Deze methode gebruiken we voor taal. Rekenen, spelling en woordenschat doen we op de snappet en we werken dan op doelen. Kinderen kun dan op hun eigen niveau verder werken. Ook gaan we het vak begrijpend lezen intensief oppakken. Dit doen we door middel van de methode Nieuwsbegrip, waarbij we extra oefenen om het begrijpend lezen een flinke impuls te geven.

Technisch lezen wordt elke dag geoefend met “mandjes lezen”. Met mandjes lezen maken de kinderen kennis met verschillende vormen van boeken; stripboeken, leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en tijdschriften. Het gaat hier vooral om het plezier in het lezen en “meters maken”. Kinderen die wat meer moeite hebben met het lezen werken tijdens het mandjeslezen bij de leerkracht of onderwijsassistent. Ze hebben dan werk op hun leesniveau waarbij ze afwisselend verhaaltjes en woordrijtjes lezen en werkbladen. Voor deze kinderen starten wij binnen kort met Ralfilezen, zodat ze ook thuis intensief kunnen oefenen. In de map die de kinderen meebrengen vindt u ook de uitleg voor de ouders/verzorgers.

Begrijpend lezen doen we met nieuwsbegrip. Dit is een methode waarbij elke week een les wordt aangeboden die past bij het nieuws van die week. Het is dus altijd actueel en up to date. Ook werken we met een werkboekje voor het begrijpend lezen. Hierin oefenen we de verschillende vraagstellingen die bij het begrijpend lezen aan bod komen.

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met een weektaak. Hierop staat verplicht werk en keuzewerk. Deze weektaak krijgen de kinderen aan het einde van de week mee naar huis, zodat u samen nog eens met uw kind kunt bekijken wat hij/zij de afgelopen week allemaal gedaan heeft op school.

Verderop in het schooljaar gaan we werken met een vragenkaartje en een rood/groen kaartje. Alle kinderen hebben deze kaartjes. Een vragenkaartje leggen ze op hun tafeltje neer als ze een vraag hebben. De leerkracht maakt rondes in de klas om kinderen tijdens verwerking te begeleiden en vragen te beantwoorden. Het groen/rood kaartje heeft twee zijdes. Rood leggen ze neer als ze niet gestoord willen worden door een klasgenoot. Bij groen mag dat wel om iets te vragen over het werk.

In de klas wordt ook gebruik gemaakt van het verkeerslicht. Dit geeft aan wanneer de kinderen wel of niet mogen overleggen. De beertjes Meichenbaum zijn zichtbaar in de klas om de taakaanpak te verduidelijken. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de kinderen een taak aan pakken.

Tien keer per jaar werken we in ateliers. We werken dan met alle kinderen van groep 4,5 en groep 6 door elkaar. Wij kiezen creatieve activiteiten uit die leerkrachten en ouders dan in groepjes gaan uitvoeren. Techniek is ook een onderdeel van deze ateliers. We vinden het fijn als er veel ouders mee kunnen helpen, want dan is het mogelijk om kleine groepjes te maken. Dus als u tijd en zin heeft op dinsdagmiddag kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind!

Wat kunt u thuis met uw kind nog doen:
-Stimuleren om te lezen, veel lezen
-Tafeltjes oefenen en herhalen
-Klok kijken – digitaal en analoog

Sinterklaas is in onze klas erg welkom. Wij draaien dan ook het Sinterklaasprogramma van het Sinterklaasjournaal mee. Als uw kind ‘het echte verhaal rondom Sint kent’ zou het fijn zijn als ook hij/zij het Sinterklaasverhaal ‘meespeelt’.

Ouders zijn altijd welkom ná schooltijd. Als er iets is, kom gewoon even langs dan praten we erover of we maken een afspraak voor een gesprek. Voor schooltijd is alleen tijd om even kort iets mede te delen. In die tijd kunt u met uw kind nog even in de klas kijken naar gemaakt werk of gewoon even lekker sfeer proeven. Ook vindt er te zijner tijd een dag plaats waarop opa’s en oma’s welkom zijn om te komen kijken in onze groep.

We hopen u zo voldoende informatie over groep 4 gegeven te hebben! We vertrouwen erop dat we samen met u als ouders en met de kinderen een fijn schooljaar kunnen maken.

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
08 juli -  Zomervakantie
23 juli -  Juf Carmi jarig
17 augustus -  Juf Nathalie jarig
12 november -  Juf Fenna jarig
25 november -  Meneer Mark jarig
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links