Spelen, leren en ontdekken

Groep 8
Nieuws                   Documenten                Foto's

Groep 8B  van onze school wordt begeleid door juffrouw Milona van den Hazelkamp en Juffrouw Martje van den Broek

Informatie groep 8 schooljaar 2016-2017

Op dinsdag en vrijdag gaan we samen gymmen. Denk aan de gymschoenen, die moeten schoon zijn. Kinderen met lange haren dienen een elastiekje bij zich te hebben om de haren in een staart te doen. Ook zou het fijn zijn als uw kind geen sieraden op deze dag aan heeft of ze makkelijk uit kan doen. Zo blijft het zo veilig mogelijk voor uw kind. Graag een briefje meegeven als uw kind niet mee kan doen.

We eten in of na de ochtendpauze samen fruit (geen koekjes). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen we samen in de klas. Alle kinderen mogen dan een beker met een zuivelproduct of sap mee naar school nemen. Deze bekers worden tot de lunch in de koelkast bewaard. Verder mogen alle kinderen een broodvariant mee naar nemen en evt. nog een stuk peperkoek.

De kinderen nemen geen eigen schrijfspullen mee naar school. De school zorgt voor potloden, pen, liniaal, gym, stiften, schaar, plak en puntenslijper. Alleen een etui en één marker is wenselijk. Een gum en puntenslijper met opvangbakje mogen kinderen mee naar school nemen als ze dat graag willen. Verder hebben kinderen in groep 8 een agenda nodig, een rekenmachine en oortjes voor het werk aan de computer. Als er spullen moedwillig kapot gemaakt worden, zal er een vergoeding voor een nieuw exemplaar gevraagd worden.

Bij de vakgebieden spelling ( methode Taal Actief), rekenen ( methode Wereld in getallen) en begrijpend lezen ( methode Nieuwsbegrip) werken we met drie verschillende niveaus. Het basisniveau, en voor kinderen die wat meer in huis hebben het talent-niveau. Voor kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben het intensief niveau.

Spelling, taal, rekenen en woordenschat wordt met snappet verwerkt. Dit is een tablet waarop kinderen de verwerkingsoefeningen maken, automatiseren en daarna ook op hun eigen niveau verder kunnen werken.

Klik hier voor meer informatie over Snappet

Technisch lezen wordt elke dag geoefend met “mandjes lezen”. Het gaat hier vooral om het plezier in het lezen en “meters maken”. Kinderen die wat meer moeite hebben met het lezen werken dan met estafette. Dat is werk op hun leesniveau waarbij ze afwisselend verhaaltjes en woordrijtjes lezen en werkbladen maken.

Begrijpend lezen doen we met nieuwsbegrip. Dit is een methode waarbij elke week een les wordt aangeboden die past bij het nieuws van die week. Het is dus altijd actueel en up to date. Studievaardigheden oefenen we met de methode Blits.

Natuur/techniek ( Natuniek) , geschiedenis ( Speurtocht) en aardrijkskunde ( De Blauwe Planeet) zijn vakgebieden die thuis voor de toets nog een keer extra geoefend mogen worden. Als ze in de klas goed meedoen weten ze eigenlijk voldoende. Op de site staan samenvattingen die nodig zijn om extra te oefenen of te herhalen. (U vindt de samenvattingen hier) Hulp van ouders bij dit ‘huiswerk’ is dan wel fijn. 

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met een weektaak. Hierop staat verplicht werk en keuzewerk.

Ook hebben alle kinderen een vragenkaartje en een rood/groen kaartje. Een vragenkaartje leggen ze op hun tafeltje neer als ze een vraag hebben. De leerkracht maakt rondes in de klas om kinderen tijdens verwerking te begeleiden en vragen te beantwoorden. Het groen/rood kaartje heeft twee zijdes. Rood leggen ze neer als ze niet gestoord willen worden door een klasgenoot. Bij groen mag dat wel om iets te vragen over het werk.
 
In de klas wordt ook gebruik gemaakt van het verkeerslicht. Dit geeft aan wanneer de kinderen wel of niet mogen overleggen.

In groep 8 geven alle kinderen een spreekbeurt en een actualiteitenkring. Bij de spreekbeurt maken de kinderen gebruik van een prezi. In de klas is in het begin van het schooljaar uitleg gegeven over het werken met prezi.

Een aantal keer per jaar werken we in ateliers. We werken dan met alle kinderen van groep 6/7, 7/8 en 8 door elkaar. Wij kiezen creatieve activiteiten uit die leerkrachten en ouders dan in groepjes gaan uitvoeren. Techniek is ook een onderdeel van deze ateliers. We vinden het fijn als er veel ouders mee kunnen helpen, want dan is het mogelijk om kleine groepjes te maken. Dus als u tijd en zin heeft kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind!

Klussers mogen ook na schooltijd even helpen in de klas met kleine klusjes. Dit is geen verplichting! Na 10 minuten moeten de kinderen naar huis.

Wat kunt u thuis met uw kind nog doen:

  • Huiswerk plannen

  • Stimuleren om veel te lezen

  • Rekenen in de praktijk brengen; boodschappen doen, koken met maten, etc.

  • Proefwerken samen even mee doornemen en overhoren

  • Ondersteuning bij de voorbereiding van de spreekbeurt en actualiteitenkring

Ouders zijn altijd welkom na schooltijd. Als er iets is, kom gewoon even langs dan praten we erover. Voor schooltijd is alleen tijd om even kort iets mede te delen. In die tijd kunt u met uw kind nog even in de klas kijken naar gemaakt werk of gewoon even lekker sfeer proeven.

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links