Spelen, leren en ontdekken

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand waarbij ook altijd een of twee teamleden aanwezig zijn. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van basisschool Het Speleon. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van het schoolfonds
  • het organiseren van ouderavonden
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Paasontbijt, tractaties bij avondvierdaagse enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar € 20,00. U krijgt hiervoor in de loop van het schooljaar een factuur. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL39 RABO 0171 5973 97

Samenstelling ouderraad

Voorzitter:             Christien Dawikromo
Secretaris:            Debbie Vermeer
Penningmeester:    Brenda Willems     
Leerkrachten:        Dimphy van Lith, Nathalie Massoeurs  

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar info@hetspeleon.nl

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >

Agenda

di 7 dec
UC More: informatieavond Waldorf Uden
do 9 dec
studiedag, alle kinderen vrij
do 23 dec 17:30
19:00
Kerstviering
vr 24 dec
Kinderen tot 12.00 uur naar school
ma 27 dec
vr 7 jan
Kerstvakantie
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links