Spelen, leren en ontdekken

De Medezeggenschapsraad van basisschool Het Speleon


De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan voor de ouders in de school. In de MR hebben vier leerkrachten en vier ouders zitting. In principe worden leden voor een periode van 3 jaar gekozen, waarna ze zich eventueel herkiesbaar kunnen stellen. De MR komt gemiddeld zes tot zeven keer per jaar bij elkaar om alle, voor school relevante zaken, te bespreken. Zij overleggen hiervoor met de directeur van de school. De meeste organisatorische zaken moeten voor advies aan de MR worden voorgelegd. Voor veel onderwerpen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden en veiligheid heeft de MR zelfs instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR de mogelijkheid om initiatieven in te dienen of om informatie op te vragen bij de directeur.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda’s en notulen kunt u vinden op de website. De MR onderhoudt ook schriftelijk contact met de ouderraad van de school. Twee keer per jaar overleggen we met de ouderraad over ouderbetrokkenheid.
De vergaderingen kunt u vinden in de agenda van deze website en beginnen altijd om 20.00 uur.
U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen of bespreekpunten.
Ons emailadres is kr.hetspeleon@kiemuden.nl
Wij zullen uw email vertrouwelijk behandelen.

Namens de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR:
Loes van den Elzen (voorzitter)
Gerrie van der Leest
Roland van de Rijdt 
John Vogels 

Namens het team hebben de volgende leerkrachten zitting in de MR:
Miranda van der Sangen
Paul Huijden
Chimène Nooijen 
Ely Pennings

Vlnr: Loes van de Elzen, Gerrie van der Leest, John Vogels, Miranda van der Sangen
Chimène Nooijen, Paul Huijden , Ely Pennings
Roland van de Rijdt staat niet op de foto

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >

Agenda

ma 26 jul
vr 3 sep
Zomervakantie t/m 5 september
ma 6 sep
Start schooljaar
wo 15 sep 19:00
20:00
Infoavond groep 1, 2 en 3
do 16 sep 16:00
19:00
Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8
ma 20 sep 16:00
19:00
Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links